O projekcie

Nowatorski projekt

Poznaj Bohatera - projekt dla harcerzy

Autorski projekt PoznajBohatera skierowany jest do grup harcerzy (tj. zastępy, patrole i drużyny). 

Oczywiście, dołączyć do projektu mogą: drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze, drużyny wielopoziomowe, kręgi akademickie i kręgi instruktorskie.

Wystarczy zarejestrować grupę i wziąć udział w niezwykłej przygodzie - poznaj bohatera i wygraj nagrody!

1.Rejestracja

Poprzez formularz rejestracyjny zarejestruj grupę i wykonujcie przesyłane Wam zadania. Dokumentujcie Waszą pracę, przesyłajcie nam materiały, zbierajcie punkty i wygrywajcie nagrody.

2.Punktacja

Każde zadanie ma jasno sprecyzowane kryteria punktacji, które przesyłane  są Wam w materiałach dotyczących wykonania danego zadania. Wasze punkty przesyłane umieszczane są w ogólnodostępnym rankingu, a przebieg Waszej pracy podany zostanie na naszym blogu!

logo niebieskie

O nas

KKA w Pelplnie

Za projekt odpowiedzialny jest Klerycki Krąg Akademicki im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, który zrzesza instruktorów i przyszłych instruktorów ZHP. Członkowie KKA w Pelplinie są jednocześnie klerykami. Opiekunem kręgu jest ks. hm. Arek Ćwikliński. Obecnie krąg liczy kilkanaście osób.

Opiekę merytoryczną nad projektem pełni Zespół Wychowania Duchowego Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Cele projektu

Bogactwo projektu PoznajBohatera.pl

Wiedza

Harcerze zdobywają wiedzę o swoim patronie lub osobie, którą obrali za "bohatera" udziału w projekcie. 

Wartości

Nie tylko zdobycie wiedzy jest celem projektu "Poznaj Bohatera", ale przede ukazanie wartości cechujących bohatera w kontekście współczesnego świata. Jak żyć i działać tak jak nasz bohater? 

Współpraca

Każde zadanie przeznaczone dla grupy opierać się będzie na silnym fundamencie współpracy i współodpowiedzialności w realizacji wyznaczonych celów.

Nagrody

Pozytywna rywalizacja to coś czego współcześnie brakuje. Wygrywać lub przegrywać trzeba umieć - to także jeden z głównych celów projektu. 

Kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Odpowiemy na każde pytania: info@poznajbohatera.pl 

Kontakt z mediami
dh Oskar Pryba
info@poznajbohatera.pl
tel. 511 190 881